Waarom hebben we op wetenschap gebaseerde doelen gesteld?

We willen licht op de planeet stappen en moeten daarom logischerwijs onze ecologische voetafdruk tijdens onze activiteiten verkleinen. Maar met hoeveel moeten we verminderen om echt ons deel te doen aan het stoppen van klimaatverandering? Dat wisten we niet.

Om de doelstelling van 1,5 graad van het Akkoord van Parijs te halen, moeten we de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 halveren. Dat is niet alleen een 'klus' voor Edgard & Cooper, maar ook voor elk bedrijf, elke inwoner, elke regering om gedragsveranderingen en daarop inspelen. Als we allemaal zouden leven als een gemiddelde Belg, zouden we 3,8 planeten nodig hebben om in onze behoeften te voorzien! En factcheck, we hebben er maar 1 die zichzelf niet kan vernieuwen zonder een massale uitsterving, dus we kunnen het maar beter goed behandelen...

Op wetenschap gebaseerde doelstellingen bieden bedrijven een duidelijk gedefinieerd pad om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen, waardoor de ergste gevolgen van klimaatverandering en toekomstbestendige bedrijfsgroei worden voorkomen.

Streefdoelen worden als 'wetenschappelijk onderbouwd' beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap nodig acht om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau en inspanningen leveren om de opwarmen tot 1,5°C.

Dus dat roept de vraag op of de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 moet zijn gehalveerd; welke impact heeft dit op onze specifieke bedrijfsvoering? Kunnen we gewoon aannemen dat we onze voetafdruk halveren?

Nou nee, zo simpel is het niet. Allereerst is het berekenen van onze baseline lastig. Alle emissies moeten worden opgenomen; al het transport, ingrediënten, wij rijden in onze auto's maar ook alle elektriciteit die wordt gebruikt om onze producten te produceren. Dat is een grote hoeveelheid gegevens, vind je niet? Om er zeker van te zijn dat we een goede start maken, zijn we een samenwerking aangegaan met een derde partij - Carbon Intelligence - om onze basislijn recht te zetten, onze ambities te valideren en wetenschappelijke doelen vast te stellen om ervoor te zorgen dat we ons deel doen en eigenlijk niet eindigen met 'te weinig doen'. Onze scope 1- en 2-emissies moesten echter met 50% worden verminderd, aangezien we deel uitmaken van de race naar nul – we gaan zelfs verder dan dat en doen ons best om onze scope 1- en 2-emissies met 100% te verminderen tegen 2025. Hoe zit het met onze scope 3-emissies? Welnu, het blijkt dat 87% van onze totale uitstoot afkomstig is van onze ingrediënten en dus om onze doelstellingen te bereiken, moeten onze uitstoot in absolute reducties met 46,2% verminderen (en dit terwijl de verkoop nog steeds verdrievoudigt!).

Veel van het zware werk zal komen van onze scope 3 reducties en we kunnen niet wachten om aan alle projecten te gaan werken!

Heeft dit artikel je geholpen?

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Ons Customer Happiness team staat voor je klaar.

Contacteer ons team