Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 07.07.2023.

1. Inleiding

4 Healthy Pets nv (maatschappelijke zetel te Spinnerijstraat 101/0023 8500 Kortrijk en ondernemingsnummer 0550.614.263), hierna Edgard & Cooper genoemd, weet dat u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden en erkent het belang van de bescherming van uw privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft de manier waarop Edgard & Cooper (als verwerkingsverantwoordelijke) uw persoonsgegevens verzamelt en beheert. Ze bevat informatie over welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, waarom we ze nodig hebben en welke voordelen dit voor u heeft.

Edgard & Cooper behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring naar eigen goeddunken te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen en/of er delen aan toe te voegen.

2. Basisprincipes en ons engagement inzake privacy

Bij Edgar & Cooper hechten we veel belang aan het beschermen van uw recht op privacy. We streven ernaar om alle persoonsgegevens die we bewaren, te beschermen, op een verantwoorde manier te beheren en transparant te zijn in ons handelen. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom engageren we ons de volgende basisprincipes toe te passen:

 • U bent niet verplicht om de door ons gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Indien u er echter voor kiest om dit niet te doen, is het mogelijk dat we u bepaalde diensten of producten niet kunnen leveren;
 • We verzamelen en verwerken uw gegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden of voor specifieke doeleinden die wij u meedelen en/of waarmee u ingestemd hebt;
 • We streven ernaar om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken;
 • Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, streven we ernaar deze zo nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden;
 • Wanneer de door ons verzamelde persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor enig doeleinde en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we er alles aan doen om deze te verwijderen, te vernietigen of te anonimiseren;
 • Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of verspreid worden voor andere doeleinden dan die beschreven in deze privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Welke persoonsgegevens we verzamelen, varieert afhankelijk van het doel waarvoor ze verzameld worden en het product dat of de dienst die we leveren.

In het algemeen kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen met als grondslag de (pre)contractuele overeenkomst (aankoop van producten):

 • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummers die nodig zijn in het kader van een bestelling of levering;
 • Communicatie met ons, inclusief details van onze gesprekken via chat, telefonische hulpdiensten en/of de klantendienst;
 • Informatie over uw huisdier (type, ras, leeftijd) om ons aanbod te personaliseren;

Verder verzamelen we ook indirect persoonsgegevens over u met als grondslag toestemming (cookies) of contractuele overeenkomst (indien u reeds producten aangekocht heeft) of gerechtvaardigd belang (marketing), wanneer:

 • u inhoud op (onze) sociale mediapagina's, websites of toepassingen met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media deelt; of
 • wij lezen of verzamelen persoonsgegevens over u door het lezen van informatie die door andere websites verzameld werd (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie plaatsen op de website van derden en wanneer u hierop klikt, kunnen we informatie over u en andere bezoekers van de website krijgen om het bereik en het succes van die advertentie te verbeteren).

4. Waarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens om u een goede online ervaring en een hoogwaardige klantenservice te kunnen bieden. Zo kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en publiceren in de volgende gevallen:

 • Om uw vragen te verwerken en te beantwoorden of om contact met u op te nemen om uw vragen en/of verzoeken te beantwoorden;
 • Om onze producten, diensten, communicatiemethoden en de functionaliteit van onze websites te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Om uw bestelling af te leveren en de opvolging ervan te verzekeren;
 • Om u van informatie te voorzien en om uw abonnement en/of abonnement op onze nieuwsbrief of andere communicatie te beheren;
 • Om u als klant te voorzien van gepersonaliseerde producten en aankondigingen alsook productaanbevelingen.

Als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovenstaande of andere doeleinden, zullen we u hiervan op voorhand of op het moment zelf op de hoogte stellen.

Indien nodig zullen we uw toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Als u uw toestemming gegeven hebt voor de verwerking van gegevens, hebt u het recht om deze op elk moment in te trekken.

5. Uw rechten

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u een aantal rechten die u te allen tijde kunt uitoefenen. Hieronder geven wij u een overzicht van deze rechten en wat dit voor u betekent. U kunt uw rechten uitoefenen door het versturen van een e-mail naar privacy@edgardcooper.com.

5.1. Recht op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en bij te werken. We begrijpen het belang hiervan en als u uw rechten wilt uitoefenen, aarzelt u dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

5.2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze elektronisch kunnen worden verplaatst, gekopieerd of doorgestuurd. Dit recht geldt echter alleen wanneer:

 • De verwerking gebaseerd is op uw toestemming;
 • De verwerking verricht wordt voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking automatisch uitgevoerd wordt

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens, gelieve ons dan te contacteren.

5.3. Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te wissen:

 • Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben; of
 • Als u de toestemming intrekt die u ons eerder had gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, op voorwaarde dat er geen andere rechtsgrond is om deze persoonsgegevens verder te verwerken; of
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden; of
 • Als u de persoonsgegevens die wij over u bezitten, wilt laten verwijderen, gelieve ons dit dan te laten weten en wij zullen redelijke stappen ondernemen om gevolg te geven aan uw verzoek conform de wettelijke voorschriften.
 • Als de persoonsgegevens die wij verzamelen, niet langer nodig zijn voor enig doel en er geen wettelijke verplichting bestaat om deze informatie up-to-date te houden, zullen we alles in het werk stellen om deze gegevens te verwijderen, te vernietigen of te anonimiseren. Voor directmarketingdoeleinden zullen we uw persoonsgegevens 3 jaar na het laatste contact verwijderen, vernietigen of permanent anonimiseren, tenzij er volgens de wet kortere of langere bewaartermijnen gelden.

5.4. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Als u van mening bent dat de persoonlijke informatie die wij in ons bezit hebben, onjuist is; of
 • Als de persoonsgegevens niet rechtmatig verwerkt worden, maar u ervoor kiest om de verwerking ervan te beperken in plaats van de persoonsgegevens te verwijderen; of
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelden, maar u deze informatie nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • Als u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wacht op het antwoord op de vraag of uw belangen met betrekking tot dat bezwaar zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens.

Als u onze verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, gelieve ons dit dan te laten weten en wij zullen redelijke stappen ondernemen om gevolg te geven aan uw verzoek conform de wettelijke voorschriften.

5.5. Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

5.6. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.privacycommission.be) over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

6. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We zijn ons ervan bewust dat de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk is. We doen ons best - en verwachten hetzelfde van elke dienstverlener en/of derde onderaannemer die deze persoonsgegevens voor onze rekening en volgens onze instructies verwerkt - om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, interferentie, verlies, ongeoorloofde toegang, wijziging of verspreiding. We hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

7. Het delen van uw persoonsgegevens

Wanneer we uw persoonlijke informatie delen met gelieerde ondernemingen en andere organisaties, zorgen we ervoor dat we dit alleen doen met organisaties die uw persoonlijke informatie beschermen en die de geldende privacywetten naleven op eenzelfde of soortgelijke manier als wij.

Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld, verkocht, verhuurd of openbaar gemaakt worden op een andere manier dan beschreven in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met de volgende derde partijen voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Derden die namens ons diensten verlenen (zoals postbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de bezorging of voor de verwerking van betalingen);
 • Niet-persoonlijke gegevens zoals geaggregeerde gebruikersstatistieken, demografische informatie en informatie over het gebruik van onze website;
 • Juridische bescherming en rechtshandhaving in antwoord op dagvaardingen, rechterlijke bevelen, gerechtelijke procedures of andere geldige rechtshandhavingsmaatregelen.

8. Internationale gegevens uitwisselen

Uw persoonsgegevens worden normaal gesproken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Bij verwerking buiten de EER zal Edgard & Cooper ervoor zorgen dat deze grensoverschrijdende gegevensverwerking door passende waarborgen wordt beschermd.

9. Link naar andere website

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden om onze bezoekers te helpen. Dit kunnen links zijn van adverteerders, sponsors en partners. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op zulke websites.

10. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor bepaalde diensten en producten kunnen wij en onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken. Dit kan informatie omvatten zoals uw type internetbrowser, uw besturingssysteem, uw serviceprovider, de wegpagina's die u hebt bezocht, het tijdstip en de duur, demografische informatie over uzelf (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en interessegebieden als die informatie beschikbaar is) en welke webpagina's u hebt bekeken voor de huidige pagina.

11. Cookies en andere technologieën

We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen door gebruik te maken van cookies en andere technologieën. Cookies zijn bestanden die webservers op uw apparaat plaatsen. Het gebruik van cookies op de website zorgt ervoor dat uw bezoek vlotter verloopt en uw gedrag op de website wordt nauwkeuriger bijgehouden.

12. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen via privacy@edgardcooper.com.

Heeft dit artikel je geholpen?

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden?

Ons Customer Happiness team staat voor je klaar.

Contacteer ons team